Kontakt os

Fysioterapi – forebyggelse og behandling

Fysioterapi har til formål at forebygge og behandle sygdomme eller lidelser i kroppen. Fysioterapi retter sig især mod de dele af kroppen, vi bruger, når vi bevæger os, det vil sige muskler, led, nervesystemet, kredsløbet og vejrtrækningen.

De metoder, Trilliums fysioterapeuter bruger i forebyggelse og behandling, bygger på, at der er sammenhæng mellem menneskets krop og sanser, psyke og livsbetingelser.

Denne sammenhæng er vigtig i udviklingen fra barn til voksen, men den har også indflydelse på, hvordan vi som voksne bruger kroppen.

Fysioterapeuter kan hjælpe og styrke det enkelte menneske til et bedre helbred. I behandling og forebyggelse arbejder fysioterapeuten sammen med sin patient eller klient på tre fronter. Menneskets krop med dens styrke og svage sider - menneskets livs- og arbejdsbetingelser - og endelig menneskets bevidsthed om, hvordan disse betingelser påvirker krop og helbred.

I ethvert fysioterapeutisk arbejde indgår elementer af både forebyggelse og behandling. Viden om disse to sammenhængende sider af sundhed og sygdom er essentiel i fysioterapi. I behandlingen af et menneske, der f.eks. har smerter, vil fysioterapeuten søge at fjerne smerterne, men også gøre patienten bevidst om det, der kan have fremkaldt smerterne og rådgive om, hvordan de kan forebygges.

Vores fysioterapeuter behandler mennesker med gener, som f.eks. hovedpine, smerter og muskelstivhed, mennesker med akut eller blivende sygdom og mennesker med medfødte eller erhvervede handicap. De lidelser, der oftest behandles, er nedslidning i ryg eller skuldre, gigt, trafik-, arbejds- og sportsskader.

ØVELSER

Få inspiration til øvelser, du kan bruge hjemme.

Ryg
Skulder
Nakke
Knæ
Museskade
På bold

Trillium er en klinik uden ydernummer, hvilket betyder at der ikke er tilskud fra den offentlige sygesikring.
Overenskomst med sygesikringen er ikke udtryk for en faglig kvalitetsstempling fra det offentliges side, men derimod udtryk for, at det offentlige dækker en del af betalingen for behandlingen i nogle klinikker – nemlig de klinikker, der har et ydernummer.

Er du medlem af "Danmark", får du tilskud til din regning. "Danmark" kræver ikke længere en henvisning til fysioterapi fra egen læge. Du kan læse om satserne her.