Kontakt os

Personalehåndbog

Det er vigtigt for såvel virksomheden som for medarbejdere at have faste retningslinjer. Hertil kan en personalehåndbog være et godt værktøj.

Personalehåndbogens formål er at give nuværende som kommende ledere og medarbejdere et godt overblik over de væsentligste regler og retningslinier, der er gældende for det daglige arbejde i virksomheden.

Personalehåndbogen giver flere fordele:

• Man sparer tid og ressourcer ved ikke gentagne gange at skulle informere om de samme oplysninger
• Alle medarbejdere får de samme oplysninger
• Nye medarbejdere får hurtigt den nødvendige viden om virksomheden
• Man kan behandle alle medarbejdere ens ud fra de samme rammer
• Man kan sikre, at medarbejderne tegner virksomheden på den måde, som ledelsen ønsker
• Bidrager til ”ordnede forhold” på virksomheden

Personalehåndbogen giver et indtryk af virksomhedens personalepolitik og svar på nogle af de spørgsmål, der særligt trænger sig på, når man er nyansat. Alle medarbejdere behandles ens og den enkelte mellemleder ved altid, hvordan retningslinierne er og lederen får således mulighed for at behandle medarbejderne ens. På den måde bliver en god personalehåndbog også et godt ledelsesredskab.

Virksomheden vælger suverænt, hvilke emner der skal fremgå af personalehåndbogen. Man kan f.eks. tage afsæt i punkter som ansættelse, løn, ferie, sygefravær, personalegoder, IT-sikkerhed m.m.

Hvis din virksomhed endnu ikke har haft tid eller overskud til at få udarbejdet en personalehåndbog, så kontakt Trillium og hør hvordan vi kan hjælpe dig. Vi har erfaring med udarbejdelse af personalehåndbøger, så vi kan spare dig for en masse tid. Personalehåndbogen udarbejder vi efter jeres behov.

Har din virksomhed en personalehåndbog, giver vi gerne denne et konstruktivt eftersyn.