Kontakt os

Fysioterapi – forebyggelse og behandling

Kort fortalt, er fysioterapi behandling af bevægeapparatet

Fysioterapi retter sig primært mod de dele af kroppen, der bruges når vi bevæger os, det vil sige muskler, led, nervesystemet, kredsløbet og vejrtrækningen. Ved fysioterapi kan man genoptræne tabt funktion og få et bedre fysisk velvære. Vi behandler både fysiske skader og skavanker i kroppens muskulatur og behandlingen kan bestå i både massage, der lindrer smerterne, og i styrke- eller bevægelsestræning.

I vores behandling og forebyggelse arbejder vi sammen med dig på flere fronter; Din krop med dens styrke og svage sider - dine livs- og arbejdsbetingelser - og endelig din bevidsthed om, hvordan disse betingelser påvirker din krop og helbred.

I ethvert fysioterapeutisk arbejde indgår der elementer af både forebyggelse og behandling. Viden om hvordan disse to dele hænger sammen essentiel i fysioterapi. I behandlingen af en patient, der f.eks. har rygsmerter, vil fysioterapeuten søge at fjerne smerterne, men også gøre patienten bevidst om det, der kan have fremkaldt smerterne, og rådgive om, hvordan de kan forebygges.

Fysioterapi kan bla. afhjælpe
  • Arbejdsskader
  • Sports- og idrætsskader
  • Rygsmerter
  • Skader efter en ulykke
  • Holdningsproblematikker
  • Overbelastningsskader
  • Forstuvninger
  • Muskelskader
  • Hovedpine
Vil du vide mere om Trilliums fysioterapi?

Kontakt os og hør om mulighederne for at afhjælpe dine smerter og problemer.

Trillium er en klinik uden ydernummer, hvilket betyder at der ikke er tilskud fra den offentlige sygesikring.
Overenskomst med sygesikringen er ikke udtryk for en faglig kvalitetsstempling fra det offentliges side, men derimod udtryk for, at det offentlige dækker en del af betalingen for behandlingen i nogle klinikker – nemlig de klinikker, der har et ydernummer.

Er du medlem af "Danmark", får du tilskud til din regning. "Danmark" kræver ikke længere en henvisning til fysioterapi fra egen læge. Du kan læse om satserne her.